น้องไมค์ ภัทรเดช

ขอขอบคุณน้องไมค์ ภัทรเดชและทีมงาน ที่มาอุดหนุนร้านอาหารปิ่นโต