ขอบคุณ คุณติ๊ก กลิ่นสี แวะมาทานอาหารที่ร้านอาหารปิ่นโต