ต้มโคล้งปลาสลิด

อาหารพื้นบ้านที่ถูกดัดแปลงโดยร้านอาหารปิ่นโต กะทิสดใหม่ รสชาดเข้มข้น