บรรยากาศ

ร้านอาหารปิ่นโต อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง